Vår utmark

Samarbeidene utmarkslag fra Auggedalen i sør til Espedalen i nord er medlemmer i Vestre Gausdal Utmarksråd.
Området strekker seg fra bygd til daler, lier og fjell. Området må sies ha et rikt dyreliv med gode muligheter til fangst for jegere og fiskere. Området benyttes også i stor grad til rekreasjon og opplevlelse for folk fra fjern og nær.

Totalareal for VGU er på 341.450 daa.