Oppsyn samarb.org.

JAKTOPPSYN UNDER ELGJAKTA Ø. Gausdal
SAMARBEIDSORGANET FOR UTMARKSNÆRING, FOLLEBU JAKT- OG OKSEHOLDSFORENING, ØYER VESTSIDE JAKTFORENING, ROÅKER JAKTFORENING, MUSDAL UTMARKSLAG

JAKTFELT NAVN  Feltnr JAKTOPPSYN TLF NR
Trisnipp-Follebu bakli 0522J0017 Jon Kolrud  99581675
Baklikjølen/Bødal Øst 0522J0018 Jon Kolrud 99581675
Øverbygdskjølen 0522J0021 Jon Kolrud 99581675
Øygardskjølen 0522J0019 Svein Fyksen 959 02777
Jønnbulia 0522J0020 Svein Fyksen 959 02777
Bennsjøen 0522J0015 Svein Fyksen 959 02777
Follebu Jakt&okseholdsforening 0522J0016 Erling Rønningen 90514966
  0522J0016 Petter Haugland

612 20 292
995 35 890

Øyer Vestside 0521J0005 Ole Anders Nymoen 958 67 941
Musdal Utmarkslag 0521J0006 Ola H. Sætha Ourom 97672590
Roåker Utmarkslag 0521J0007 Fredin Wiker 976 52 061

 

Svein Fyksen har ansvar for att bestandsplanen blir fulgt og tildeler tilleggsdyr. Alt fallvilt meldes til Svein Fyksen samme dag som fall. OPPSYNA GIR BESKJED VIDERE TIL Svein Fyksen OM FELTE DYR M.V.

Dersom det skadeskytes dyr som ikke felles samme dag skal melding omgående (samme dag) gis TIL oppsynet/rettighetshaver og kommunal viltforvaltning.