Grunnkvote/Felt elg 2019

 

Felt elg VGUR 2019
TIL-DELTE DYR     FELTE DYR        Eldre dyr under 150/
170 & pigg  
KALV/
UNG-DYR
OKSE VALG- FRIE SUM KALV UNGDYR ELDRE
DYR
SUM Okse Okse Ku
JAKTFELT G G G G OKSE KU OKSE KU OKSE KU Pigg < 170 kg < 150 kg
ESPEDALEN 6 2 1 9   2   1    2  3  1  9  1  1
NESSET 3 1 1 5   1  1      2     
Ø.SVATSUM ØST 6 2 1 9    2  2      1  4  1  10  3  1
Ø.SVATSUM VEST 4 1 1 6  3  1  1  3 1  1 10      
N.SV. LONHAUG. 5 1 1 7   2   2    1  2  1  8       
N.SV. BENNDAL 4 1 1 6  1  1    2
     2    6  1  1
N.SV. BAKLIA 5 2 1 8  4  2  1    4    1  12    1
NYSET. KJØLEN 4 2 2 8  3  1  3      2  1  10    1  1
VIKNEKJØLEN 3 1 1 5  2  3         1  6   
OLSTAD ØST 2 1 1 4           1  2  1  4       1
OLSTAD VEST 1 0 1 2               1  1    2        
BØDAL VEST 2 1 1 4    1  1  1      3
AUGGA VEST, Baklia 4 1 1 6  2  2  1  1  4      10
AUGGA ØST, Solsida 3 1 1 5       2  1    3    6    1  
SUM 52 17 15 84  23  18  9  12  28 8  98  9  4  1
TOTAL
% ETTER ALDER 62 20 18              
PROSENTER - KORRIGERT FOR VEKTGRENSER OG PIGG            
MÅL I PLAN
TOTALKVOTE I ÅR 120