Grunnkvote/Felt elg 2020

 

Felt elg VGUR 2020
TIL-DELTE DYR     FELTE DYR        Eldre dyr under 150/
170 & pigg  
KALV/
UNG-DYR
OKSE VALG- FRIE SUM KALV UNGDYR ELDRE
DYR
SUM Okse Okse Ku
JAKTFELT G G G G OKSE KU OKSE KU OKSE KU Pigg < 170 kg < 150 kg
ESPEDALEN 6 2 1 9                
NESSET 3 1 1 5                
Ø.SVATSUM ØST 6 2 1 9                   
Ø.SVATSUM VEST 4 1 1 6                    
N.SV. LONHAUG. 5 1 1 7                       
N.SV. BENNDAL 4 1 1 6        
           
N.SV. BAKLIA 5 2 1 8                
NYSET. KJØLEN 4 2 2 8                  
VIKNEKJØLEN 3 1 1 5              
OLSTAD ØST 2 1 1 4                      
OLSTAD VEST 1 0 1 2                             
BØDAL VEST 2 1 1 4            
AUGGA VEST, Baklia 4 1 1 6              
AUGGA ØST, Solsida 3 1 1 5                       
SUM 52 17 15 84                
TOTAL
% ETTER ALDER 62 20 18              
PROSENTER - KORRIGERT FOR VEKTGRENSER OG PIGG            
MÅL I PLAN
TOTALKVOTE I ÅR 120