Grunnkvote/Felt elg 2020

 

Felt elg VGUR 2020
TIL-DELTE DYR     FELTE DYR        Eldre dyr under 150/
170 & pigg  
KALV/
UNG-DYR
OKSE VALG- FRIE SUM KALV UNGDYR ELDRE
DYR
SUM Okse Okse Ku
JAKTFELT G G G G OKSE KU OKSE KU OKSE KU Pigg < 170 kg < 150 kg
ESPEDALEN 6 2 1 9    1  4  3  3    11  3  1
NESSET 3 1 1 5   2  1  1    4  1   
Ø.SVATSUM ØST 6 2 1 9  2  1    3  1  1  2  10  1  1
Ø.SVATSUM VEST 4 1 1 6  2  3  4  2  2    13    1  
N.SV. LONHAUG. 5 1 1 7      1  3  1  2  1  8    2   
N.SV. BENNDAL 4 1 1 6  1      1
     5  1  8  1  1  1
N.SV. BAKLIA 5 2 1 8  2    2    3    1  8  3  1
NYSET. KJØLEN 4 2 2 8  1    3    2  1  2  9    
VIKNEKJØLEN 3 1 1 5  1    1     2  2  6   
OLSTAD ØST 2 1 1 4    1  1  1       2  5    1 
OLSTAD VEST 1 0 1 2    1           1  2  1  5        
BØDAL VEST 2 1 1 4      1  3  1     5  1
AUGGA VEST, Baklia 4 1 1 6  3  1  1  2  3    1  11  2
AUGGA ØST, Solsida 3 1 1 5    1   1  2  1  2  1  8    2  
SUM 52 17 15 84  17  10  28  17 26  14 111  18  3  2
TOTAL
% ETTER ALDER 62 20 18              
PROSENTER - KORRIGERT FOR VEKTGRENSER OG PIGG            
MÅL I PLAN
TOTALKVOTE I ÅR 120