Grunnkvote/Felt elg 2018

 

 

Felt elg VGU 2018
TIL-DELTE DYR     FELTE DYR        Eldre dyr under 150/
170 & pigg  
KALV/
UNG-DYR
OKSE VALG- FRIE SUM KALV UNGDYR ELDRE
DYR
SUM Okse Okse Ku
JAKTFELT G G G G OKSE KU OKSE KU OKSE KU Pigg < 170 kg < 150 kg
ESPEDALEN 6 2 1 9    3       3   2   1  2   11    1
NESSET 3 1 1 5       1  1  1  1   4  1   
Ø.SVATSUM ØST 6 2 1 9        1         4   2    7    1  1
Ø.SVATSUM VEST 4 1 1 6   2   1    3  1   2    2   11         1  1
N.SV. LONHAUG. 5 1 1 7          3     1   1   5       
N.SV. BENNDAL 4 1 1 6    2    1    
      3      6  
N.SV. BAKLIA 5 2 1 8     3    1   1
    3       8  
NYSET. KJØLEN 4 2 2 8     2    2    3       2   2    11        2
VIKNEKJØLEN 3 1 1 5     1    1    3      2    1   8   
OLSTAD ØST 2 1 1 4    1   2    1       1  2   7     
OLSTAD VEST 1 0 1 2                   1   1          
BØDAL VEST 2 1 1 4       2  1   2   2   1  8
AUGGA VEST, Baklia 4 1 1 6    1    3     1     4       9
AUGGA ØST, Solsida 3 1 1 5         2    2  1   3        8      1
SUM 52 17 15 84   15   17    21   7   30   14   104  
TOTAL
% ETTER ALDER 62 20 18   14,4  16,3    20,2   6,7   28,84   13,46  
PROSENTER - KORRIGERT FOR VEKTGRENSER OG PIGG     24   11,5  25   8,65
MÅL I PLAN
TOTALKVOTE I ÅR 120