Grunnkvote/Felt elg 2019

Felt elg 2019
TILDELTE DYR         FELTE DYR        Eldre dyr under150/ 170 & pigg  
KALV
UNG-DYR
ELDRE OKSE VALG-FRIE SUM KALV UNG-DYR ELDRE DYR SUM Okse Okse Ku
JAKTFELT G G G G OKSE KU OKSE KU OKSE KU Pigg < 170 kg < 150 kg
ESPEDALEN 6 2 1 9 2 1 0 2 3 1 9  1 1
NESSET 3 1 1 5  1   1    2  
Ø.SVATSUM ØST 6 2 1 9  2  2  1   4 1 10 3  1  
Ø.SVATSUM VEST 4 1 1 6 3 1 1 3 1 1 10    
N.SV.LONHAUG. 5 1 1 7  3  2    1 2 1 8
N.SV.BENNDAL 4 1 1 6 1 1  2   2    6  1  1
N.SV.BAKLIA 5 2 1 8  4 2 1 4  1 12  1
NYSET.KJØLEN 4 2 2 8 3 1 3   2  1 10  1  1
VIKNEKJØLEN 3 1 1 5 2 3      1  6
OLSTAD ØST 2 1 1 4      1 2 1 4  1
OLSTAD VEST 1 0 1 2    1 1   2  
BØDAL VEST 2 1 1 4  1  1   1     3
AUGGA VEST, Baklia 4 1 1 2 2 1 1 4 10  1  
AUGGA ØST, Solsida 3 1 1 5    2 1   3   6  1  
SUM 52 17 15 84    
TOTAL
% ETTER ALDER            
PROSENTER - KORRIGERT FOR VEKTGRENSER OG PIGG    
MÅL I PLAN
TOTALKVOTE I ÅR 120