Grunnkvote/Felt elg 2018

Felt elg 2018
TILDELTE DYR         FELTE DYR        Eldre dyr under150/ 170 & pigg  
KALV
UNG-DYR
ELDRE OKSE VALG-FRIE SUM KALV UNG-DYR ELDRE DYR SUM Okse Okse Ku
JAKTFELT G G G G OKSE KU OKSE KU OKSE KU Pigg < 170 kg < 150 kg
ESPEDALEN 6 2 1 9 3 3 2 1 2 11   1
NESSET 3 1 1 5    1    1  1 1  4 1
Ø.SVATSUM ØST 6 2 1 9  1     4 2 7 1 1
Ø.SVATSUM VEST 4 1 1 6 2 1 3 1 2 2 11 1 1
N.SV.LONHAUG. 5 1 1 7   3   1 1 5
N.SV.BENNDAL 4 1 1 6 2 1   3    6  
N.SV.BAKLIA 5 2 1 8  3 1 1 3   8  
NYSET.KJØLEN 4 2 2 8 2 2 3   2  2 11     2
VIKNEKJØLEN 3 1 1 5 1 1 3   2  1  7
OLSTAD ØST 2 1 1 4 1 2 1   1 2 7
OLSTAD VEST 1 0 1 2     1   1  
BØDAL VEST 2 1 1 4  2  1 2 2 1 8
AUGGA VEST, Baklia 4 1 1 6 1 3 1 4 9  
AUGGA ØST, Solsida 3 1 1 5    2 2 1 3   8   1
SUM 52 17 15 84 15 17 21 7 30 14 104
TOTAL
% ETTER ALDER 62 20 18 14,4 16,3 20,2 6,7 28,84 13,46
PROSENTER - KORRIGERT FOR VEKTGRENSER OG PIGG   24 11,5 25 8,65
MÅL I PLAN
TOTALKVOTE I ÅR 120