Grunnkvote/Felt elg 2017

Felt elg 2017
TILDELTE DYR         FELTE DYR        Eldre dyr under150/ 170 & pigg  
KALV
UNG-DYR
ELDRE OKSE VALG-FRIE SUM KALV UNG-DYR ELDRE DYR SUM Okse Okse Ku
JAKTFELT G G G G OKSE KU OKSE KU OKSE KU Pigg < 170 kg < 150 kg
ESPEDALEN 6 2 1 9 1 2 1 2 2    8  
NESSET 3 1 1 5    1       1  2  4     1  1 
Ø.SVATSUM ØST 6 2 1 9  2  1  3    2  1  9  2  
Ø.SVATSUM VEST 4 1 1 6  3 1 1    5 2 12 1    
N.SV.LONHAUG. 5 1 1 7  1 2  1   3  1  8  1   1
N.SV.BENNDAL 4 1 1 6  1  1   2  1  1    6  
N.SV.BAKLIA 5 2 1 8  3 3  1   2  1  10 1  
NYSET.KJØLEN 4 2 2 8  1  1 2  1  5  2 12  1  1
VIKNEKJØLEN 3 1 1 5  2 2      4  1   9 1
OLSTAD ØST 2 1 1 4  2 3   1 2    8  1
OLSTAD VEST 1 0 1 2   1  1        1 1    4 1  
BØDAL VEST 2 1 1 4   1  2     1  2  1   7
AUGGA VEST, Baklia 4 1 1 6  3  1  1 2  7  
AUGGA ØST, Solsida 3 1 1 5  1  2 1    2    6  1  
SUM 52 17 15 84 22 23 13  7 34 11 110
TOTAL 65
% ETTER ALDER 62 20 18 20 21 12 6 31 10
PROSENTER - KORRIGERT FOR VEKTGRENSER OG PIGG 59 31 10
MÅL I PLAN
TOTALKVOTE I ÅR 100