Klikk på utskriftsknapp under overskriften for å skrive ut kontrakten

GAUSDAL DRIFTSPLANOMRÅDE FOR HJORT

HJORTEJAKT                                                                   ÅR………….

JEGER(E):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

har tillatelse til å felle hjort på følgende område:

…………………………………………………………………………………………………………

og kan felle(dyrekategori og antall):

………………………………………………………………………………………………......

Jakttid; 1/9-24/9 og 1/11-23/12

UNDER ELGJAKTA, 25/9-31/10, OG VED EVT UTVIDA JAKTTID FOR ELG, ER JAKTA FORBEHOLDT ELGJAKTLAGA.

Melding om felte dyr skal gis samme dag som dyret er felt, til oppsyn/rettighetshaver. Oppsyn/rettighetshaver må umiddelbart - samme dag -  gi beskjed videre til

Dag Tore Aamodt Brænden, tlf 901 50173, som ansvaret for oppfølging av bestandsplanen.

Plan og avskytingsavtale tilsier at det under jakta kan bli begrensninger i hvilken dyrekategori som jeger/jaktlag kan felle, eller jakta blir stoppa.

Dette vil bli meddelt jager/jaktlag.

Felte dyr betales kr. 50 pr.kg, inkl mva + fellingsavgift som fortiden er voksent dyr kr. 390 - kalv 230. ungyr over 1,5 år er voksne dyr.  

For de jegere/jaktlag som ikke har egen godkjent ettersøkshund, inngås ettersøksavtale. Innen Gausdal kommune kan dette være den samme ettersøksavtale som for rådyrjakta, hvor det inngås ettersøksavtale med Ettersøksringen for Gausdal.

……………………………den…………./……….                                     …………………………………..den………..../…………

…………………………………………………………                                    ……………………………………………………………….

For retteighetshaver                                                                    Jeger(e)/jaktlag

Områdets oppsyn;……………………………………………………..  Tlf;………………………………………

SETT-HJORT SKJEMA SKAL LEVERES TIL OPPSYN/RETTIGHETSHAVER UMIDDELBART ETTER AT JAKTA ER AVSLUTTA.

Ett eksemplar av avtalen til jeger(e)/jaktlag og ett eksemplar til oppsyn/rettighetshaver.

 

Gausdal kommune. Bestandsplan for Hjort 2012-2012.

Sanksjoner ved feilskyting;

Tilleggsavgifter ved feilskyting (inkl. mva)

Tillegget gjelder både grunnkvote og evt. tilleggsdyr, og er et tillegg i prisen på grunnkvota.

Hind i stedet for spissbukk/kalv                                      +25kr/kg for hele dyret

Eldre bukk i stedet for spissbukk/kalv                            +25kr/kg for hele dyret

Ved felling av eldre dyr ( 2 ½ år og eldre) med feil kjønn vil dyret bli inndratt til fordel forrettighetshaver, og jaktlaget vil få en tilleggsavgift på kr 35/kg for hele dyret.

I tillegg til gjelder planområdets regler, viltlov, -forskrifter og kontrakt.

Feilskyting/skadeskyting.

All feilskyting skal ha skriftlig rapport både fra skytter(e) og oppsyn. Skadeskyting som fører til ettersøk påfølgende dag, og/eller skadeskyting hvor dyret ikke finnes igjen skal ha skriftlig rapport både fra skytter(e) og oppsyn.

Ved slike tilfeller av skadeskyting skal både kommunal viltmyndighet og oppsyn/rettighetshavervarsles, innen utløpet av den dagen da skadeskytinga har skjedd. (varsling og ettersøk ihht lov og forskrift)

Jeger/jaktlag som feller flere dyr en tildelt kvote vil få dyr utover kvote inndratt til fordel for rettighetshaver.

Grove skadeskytinger og/eller feilskytinger samt grove brudd på viltlov/-forskrift, regler, kan medføre at skytteren(e) kan bli utestengt fra elg- og hjortejakt inne driftsplanområdet fra 1-3 år. Grove feilskytinger vil føre til strengere reaksjonsformer, i tillegg til ovenfor nevnte tilleggsavgifter. Jeger(e)/jaktlag kan utelukkes fra jakt, og kontrakt kan bli hevet.

Påskyting/feilskyting/skadeskyting;

                -              Alle dyr som er påskutt skal varsles oppsynet samme dag.

                -              All feilskyting skal ha skriftlig rapport både fra skytter(e) og oppsyn

-              Skadeskyting som fører til ettersøk påfølgende dag, og/eller skadeskyting hvor dyret ikke finnes igjen skal ha rapport fra skytter(e) og oppsyn.

NB! REGLENE FOR FEILSKYTING GJELDER BARE NÅR JEGER/JAKTLAG ER TILDELT KVOTE SPESIFISERT PÅ DYREKATEGORI

For felte dyr gjelder;

-          Varsle oppsyn/rettighetshaver samme dag som dyret er felt

-          Dyret skal veies

-          Kjevene skal innleveres

Husk å fylle ut Sett-Hjort skjema, og lever det.