Nyheter

Trekking av 100-skudds premier

Trekkingen av årets 100-skudds premier ble utført på Gausdal fjellstyre sitt kontor 11.11.2016.

De heldige vinnerne ble:

1. premie på kr. 8000,-, Skytterbulia

2. premie på kr. 7000,-, Espedalen

3. premie på kr. 5000,-, Øygardskjølen

Vi gratulerer og oppfordrer samtidig alle elgjaktlag i Gausdal til å delta i 2017! 

 

 

 

Midt i jakta møte på Jadratun, Olstad 14/10, kl. 19.30

Gjennomgang av storviltjakta.

Servering.

 

 

CWD prøvene.

Alle CWD prøvene fra Vestre Gausdal var negative. Så elgen vår er friskmeldt.

 

Innsamling av elghoder.

I perioden 25/9 til 2/10 skal hodene av alle dyr 1 1/2 år og eldre leveres til mattilsynet.

Oppsamlingsplass i Gausdal er i Steinsmoen industriområde, ved conteineren sør for PreTre.

Leveringstidspunkt er:

Mandag 26/9  kl 20.00-22.00

Onsdag 28/9  kl 20.00-22.00

Torsdag 29/9 kl 20.00-22.00

Søndag 2/10  kl 20.00-22.00

Mandag 3/10  kl 20.00-22.00

Oppsamlingsplass vil være bemannet i oppgitte tidspunkt.

Det er viktig at hodene kappes i øverste ledd- mellom hode og ryggsøyle.

Alle hodene må merkes med kjevelapp, bruk selve kjevelappen. Kjevene merkes med lappen hvor det står "festes til kjønnsorgan"

 

 

 

Elgmøte på kommunehuset 23/9 kl. 19.00

Orientering om dyresykdommen CWD og kartlegging av utbredelsen av CWD i Gudbrandsdalen.

 

 

 24.04.16

Det blir årsmøte i VGU 11. 05.16 kl. 19.30 Bødal Bygdahus

Årsmøtepapir blir lagt utpå våre hjemmesider om få dager.

 

 04.02.16

 

1 Gaupe ( hunnkjønn ) felt i Olstad V. Gausdal 03.02.16

 

 23.11.15

Trekning på 100 skudd ordning i dag på Gausdal Lennsmannskontor.

19 jaktlag var med i trekningen.

100 skudd ordning er ett tiltak får å bedre skyteferdigheter hos storviltjegere som jakter i Gausdal.

Gausdal Fjellstyre, Samarbeidsorganet og Vestre Gausdal Utmarksråd som i felleskap finnansierer tiltaket.

Årets vinnere ble:

8000 kr. til Dokklia jaktfelt v/ jaktleder Jan Berntsen

7000 kr. Baklikjølen-Bødal Øst  v/jaktleder  Helge Evensen

5000 kr. Trisnipp jaktfelt v7 Jaktleder LarsKr. Hatterud

Vi gratulerer!

 

 

28.09.15

Midt i jakta møte Jadratun, Olstad 16.10.15 kl. 19.30

Gjennomgang av storviltjakt og utdeling av tilleggsdyr.

Servering.

 

 

 

25.09.

Meget bra oppmøte på elgmøtet i Bødal.

Interessant og nyttig for de som er med å forvalte storvilt.

 

Elgmøte i Bødal bygdahus 24.09.15 kl. 19.00

Vi oppforder alle jaktledere / jaktoppsyn / utmarkslag ledere om å delta.

Sakliste

* Sett elg skjema ved Sig. Strand, Landrukskontoret Sør - Gudbransdal

* Fellingsoversikt 2014 v / S. Strand

*  Kvoter storviltjakta 2015 v/ VGU

* Tildeling av tilleggsdyr 2015 v / VGU

* Ettersøk v / Ettersøkslaget

* Innsamling av kjever v / S. Strand

* Utdeling av sett elg og sett hjort skjema

Kaffepause midtveis i møtet

Arrg. Landbrukskontoret i Sør - Gudbrandsdal og Vestre Gausdal Utmarksråd

 

Da er årets hjortejakt i gang. Resultat etter første dag: 1 hind og 1 kalv, felt i Svatsum.

Vi oppdaterer fortløpende hver dag når det er nyheter i jakta.