Nyheter

Årsmøte 2015

Årsmøte i Vestre Gausdal utmarksråd Bødal Bygdahus 13.05.15 kl. 19.30. Vanlige årsmøtesaker.

Årsmøtet i VGU har satt skuddpremie på rev 2015 - 2016 til kr. 150.- pr. dyr.